Sint Servatius

Sint Servatius is de patroonheilige van het gilde. Hieronder staan een aantal wetenswaardigheden van Sint Servatius opgesomd.

  • Sint Servatius leefde in de 4e eeuw en is op 13 mei van het jaar 384 gestorven en in Maastricht begraven.
  • Hij was afkomstig uit Armenië en was bisschop in Tongeren en Maastricht.
  • Op zijn graf werd eerst een houten bedehuis gebouwd en in de 5e eeuw een nieuwe kerk. Na vele verbouwingen en aanpassingen bevindt zich deze kerk, de huidige Sint Servaaskerk, nog steeds op dezelfde plaats.
  • Rond het graf zouden zich wonderen hebben voorgedaan.  Zo zou het graf nooit bedekt zijn geweest met sneeuw.
  • De kerkelijke feestdag is op zijn sterfdag 13 mei. De teerdag van ons gilde wordt gevierd op de zaterdag, het dichtst gelegen bij die datum.
Schrijn van Sint Servatius in Maastricht