Sint Servatius

Sint Servatius is de patroonheilige van het gilde. Hieronder staan een aantal wetenswaardigheden van Sint Servatius opgesomd.

  • Sint Servatius leefde in de 4e eeuw en is op 13 mei van het jaar 384 gestorven en is in Maastricht begraven.
  • Hij was afkomstig uit Armenië en was bisschop in Tongeren en Maastricht.
  • Op zijn graf is eerst een houten bedehuis gebouwd en vervolgens in de 5e eeuw een nieuwe kerk. Na vele verbouwingen en aanpassingen bevindt zich deze kerk nog steeds op dezelfde plaats. Het is de huidige Sint Servaaskerk.
  • Rond het graf zouden zich wonderen hebben voorgedaan.  Zo zou het graf nooit door sneeuw bedekt zijn geweest.
  • De kerkelijke feestdag van Sint Servatius is 13 mei. De teerdag van ons gilde wordt daarom gevierd op de zaterdag die het dichtst bij die datum ligt.
Schrijn van Sint Servatius in Maastricht