Sint Servatius

St. Servatius is de patroonheilige van het gilde, hieronder staan een aantal wetenswaardigheden van St Servatius opgesomd.

  • De heilige St Servatius is de patroonheilige van het gilden, hij leefde in de 4e eeuw en is op 13 mei van het jaar 384 gestorven en is begraven in Maastricht.
  • Hij was afkomstig uit Armenië en is bisschop te Tongeren en Maastricht geweest.
  • Op zijn graf is eerst een houten bedehuis gebouwd en vervolgens in de 5e eeuw een nieuwe kerk.  Na vele verbouwingen en aanpassingen bevindt zich deze kerk nog steeds op dezelfde plaats; het is de huidige Sint Servaaskerk.
  • Rond het graf zouden zich wonderen hebben voorgedaan.  Zo zou het graf nooit door sneeuw bedekt zijn geweest.
  • 13 Mei is de kerkelijke feestdag van Sint Servatius. De teerdag van het gilde, wordt dan ook gevierd op die zaterdag welke het dichtst is gelegen bij de kerkelijke feestdag van Sint Servatius
Schrijn van St Servatius in Maastricht