Leden

In Januari 2019 telt het Sint Servatius gilde ca 195 leden, waarvan 37 uniformdragers (32 Broeders (waarvan 3 jeugd en 1 aspirant broeder, en 4 sjerpdragers). Men kan lid van het gilde worden door zich aan te melden bij minimaal twee leden van het gilde die de aanvraag schriftelijk indienen bij het bestuur.  Het bestuur draagt het nieuwe lid voor in een algemene vergadering. Er wordt dan door middel van erwten (tegen) en bonen (voor) een stem uitgebracht.

Men kan gildebroeder worden (na eerst lid te zijn geworden) door grote interesse te tonen voor het gilde, onder andere door veelvuldig mee te gaan naar gildefeesten, demonstraties en andere activiteiten. Er volgt een proeftijd van 1 jaar. Als deze wordt gewaardeerd, kan de persoon worden voorgedragen in een algemene ledenvergadering. Daar zal wederom door stemming blijken of de persoon in kwestie gildebroeder wordt.

De gelegenheid hiertoe wordt eenmaal per jaar geboden. Tijdens de Heilige mis op de teerdag, kan een nieuwe gildenbroeder, staande naast het altaar en met de rechterhand aan het vaandel, de belofte van trouw aan het gilde afleggen. De eed wordt afgelegd ten overstaan van de hoofdman en met een ondertekende oorkonde bekrachtigd.

bijzondere leden

Zij die zich door bijzondere omstandigheden onderscheiden van de overige leden, bijvoorbeeld door emigratie, geschonken lidmaatschap, of anderszins. Bijzondere leden zijn vrijgesteld van contributie.

Ereleden

Zij die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor het gilde. Indien geen broeder kunnen ereleden op verzoek van de overheid mee gaan naar evenementen waar ook het Sint Servatius gilde aan deelneemt.