Wetenswaardigheden

Het gilde heeft de afgelopen jaren, sinds de reactivering een aantal hoogtepunten gekend. Hieronder staan deze chronologisch weergegeven. 

1981
Jaar van reactivering.

1981
1e openbare geüniformeerde optreden b.g.v. het 12½ ambtsjubileum
van burgemeester P.A.C.C. van Hout.

1985
Kringgildenfeest en uitvoering van “Het Vendelconcertato” in samenwerking met Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout.

1985

Bouwen van de dorpspomp op de Heuvel in Lieshout.

  • Gebouwd door de gildebroeders;
  • Schenkt naast water soms ook bier;
  • De materialen zijn destijds aangeboden door Bavaria en de gemeente Lieshout.

1989
Onthulling van beeld “De Mulder” en uitvoering van “Het Vendelconcertato” bij molen “De Leest” aan de Molenstraat in aanwezigheid van onder andere Zijne Hoogheid prins Claus.

1991
* 10 jaar reactivering, grote tentoonstelling in het gildehuis met de aanbieding van 3 zitbanken aan de gemeente Lieshout om de Heuvel te verfraaien.
* Meerdere malen Brabants Kampioen vendelen.

1996

Bouw Sint Servatiuskapel aan Ginderdoor.

  • Gebouwd door de gildebroeders en vrijwilligers;
  • Inwijding 16 november door bisschop Mgr. J.G.Ter Schure;
  • iedere 4e zondag in mei openluchtmis.

1996
Op 16 november b.g.v. de inzegening van de kapel werd het Sint Servatius gilde de Erepenning van de Gemeente Lieshout toegekend wegens bijzondere en algemene verdiensten aan de Gemeente Lieshout en haar inwoners.

Erepenning Gemeente Lieshout 1996

1997
Vrij gildefeest i.v.m. het 575 jaar bestaan.

1998
Door brand wordt het clublokaal op het schietterrein aan de Paalberg te Mariahout verwoest.

1999
Inrichting van het gildeterrein aan de Beemdkant te Lieshout.
Op 28 augustus was de symbolische ingebruikname van het nieuwe gildeterrein door plaatsing van hekwerk en poort door koningspaar Jan en Claartje Manders

2001
Voltooiing en ingebruikname van het gildeterrein en paviljoen Bomé op 5 mei door koningspaar Willem van Pelt en Sandra van de Vossenberg.
Op dit geheel ingerichte terrein kunnen onder optimale omstandigheden alle gildeactiviteiten plaatsvinden die bij een eeuwenoude vereniging gebruikelijk zijn.

Paviljoen anno 2001

2006
Het gilde viert 25 jaar na de reactivering dat zij op 3 januari 1981 voor het eerst sinds lange tijd geüniformeerd naar buiten trad. Van de 13 broeders van het eerste uur waren er nog 9 actief binnen het gilde. Twee broeders (Piet Vorstenbosch en Piet Brox) waren het gilde ontvallen en gildebroeder Jan van Vijfeijken was naar Australië geëmigreerd.

2011
2 Nieuwe schietmasten voor kruisboog.

2012
Organisatie vrije gildendag te Mariahout.

2014
Na een grondige verbouwing en uitbreiding de heropening van het paviljoen en het plaatsen van een mast voor het schieten met een luchtbuks op wip.

Paviljoen anno 2015

2015
Het gilde verkrijgt het eigendom van een schilderij met gildetafereel van schilder R. Pijnenburg “de gildemaaltijd”. Dit schilderij wordt permanent tentoongesteld in het Dorpshuis in Lieshout

2016
Het gilde heeft een herdenkingsplaquette gekregen voor het in herinnering houden van de overleden uniformdragers.

Herdenkings plaquette

2018

Tijdens de najaarsvergadering biedt echtpaar Arnold en Henny Bevers – v.d. Baar het gilde een schilderij aan uit een reeks van schilder Pijenenburg. Hiermee komt het gilde in bezit van een 2e exemplaar uit een reeks van 3.

2019

2020

2021

Jaarlijks terugkerende evenementen:

  • Vlooienmarkt, 1e zondag in april;
  • Teerdag, op de zaterdag het dichtst bij 13 mei;
  • Openluchtmis bij de Sint Servatiuskapel, 4e zondag in mei;
  • Koningschieten, op maandag na de 1e zondag in september (Kermismaandag);