Hoogtepunten

Het gilde heeft de afgelopen jaren, sinds de reactivering een aantal hoogtepunten gekend. Hieronder staan deze chronologisch voor weergegeven. 

1981
Jaar van reactivering

1981
1e optreden naar buiten b.g.v. het 12 1/2 ambtsjubileum
van Burg P.A.C.C. van Hout

1981
1e optreden naar buiten b.g.v. het 12 1/2 ambtsjubileum
van Burg P.A.C.C. van Hout

1985
Kringgildenfeest en uitvoering Vendelconcertato in samenwerking met Harmonie Sint Caecilia

1985

Bouwen van de dorpspomp op de Heuvel

  • Gebouwd door de gildebroeders
  • Schenkt naast water soms ook Bier
  • De materialen zijn destijds aangeboden door Bavaria en de gemeente Lieshout

1989
Onthulling van het beeld ‘de Mulder’ uitvoering Vendelconcertato en een persoonlijke ontmoeting met Zijne Hoogheid prins Claus

1991
* 10 jaar reactivering, grote tentoonstelling in het gilde huis met de aanbieding van 3 zitbanken aan de gemeente Lieshout om de Heuvel te verfraaien.
* Meerdere malen Brabants Kampioen vendelen

1996

Bouw Sint Servatiuskapel aan Ginderdoor

  • Gebouwd door de gildebroeders en vrijwilligers
  • Inwijding 16 November door Mgr. Ter Schure
  • iedere 4e zondag in Mei openluchtmis

1996
Erepenning toegekend aan gilde St. Servatius wegens bijzondere en algemene verdiensten aan de Gemeente Lieshout en de inwoners b.g.v. de inzegening van de Kapel op 16 Nov

Erepenning Gemeente Lieshout 1996

1997
Vrij gildefeest i.v.m. het 575 jaar bestaan

1998
Door brand wordt het clublokaal op het schietterrein aan
de Paalberg te Mariahout Verwoest

1999
Inrichting van het gildeterrein aan de Beemdkant te
Lieshout

2001
Voltooiing en ingebruikneming (5 mei) van het gilde terrein
Op dit geheel ingerichte terrein kunnen onder optimale omstandigheden alle gildeactiviteiten plaatsvinden welke in de 21e eeuw aan een eeuwenoude vereniging gevraagd worden

Paviljoen anno 2001

2006
25 jaar na de re-activering, het gilde viert dit jaar dat zij op 3 Januari 1981 voor het eerst sinds lange tijd geüniformeerd naar buiten trad. van de 13 broeders van het eerste uur zijn er nog steeds 9 actief binnen het gilde. Twee broeders zijn het gilde in de afgelopen jaren ontvallen, Piet Vorstenbosch en Piet Brox. En gildebroeder, Jan van Vijfeijken is geëmigreerd naar het verre Australië. Thans bestaat het geüniformeerd gilde uit 23 broeders een jeugdlid en 5 sjerpdragers. 
Jaarlijks terugkerende hoogtepunten zijn de teerdag (op de zaterdag het dichtst bij 13 Mei), openluchtmis bij de kapel (4e zondag in Mei) en het koningschieten (maandag na de eerste zondag in September (Lieshout kermis)).

2011
2 nieuwe schietmasten voor kruisboog

2012
Organisatie vrije gildendag te Mariahout

2014
Heropening paviljoen, na een grondige verbouwing en uitbreiding, tevens is een schietmast geplaatst voor het schieten met een luchtbuks op wip

Paviljoen anno 2015

2015
Het gilde verkrijgt het eigendom van een schilderij met gildetafereel van schilder R. Pijnenburg “de gildemaaltijd” deze wordt permanent tentoongesteld in het gemeenschapshuis te Lieshout

2016
Het gilde heeft een herdenkings plaquette gekregen voor het het in herinnering houden van overleden uniformdragers

Herdenkings plaquette

2019

2018

Tijdens de najaarsvergadering wordt door het Echtpaar Bevers een schilderij aangeboden uit een reeks van schilder Pijenenburg, hiermee komt het gilde in bezit van een 2e exemplaar uit een reeks van 3 stukken

Jaarlijks terugkerende hoogtepunten:

  • Teerdag, op de zaterdag het dichtst bij 13 Mei
  • Openluchtmis bij de Sint Servatiuskapel, 4e zondag in Mei
  • Koningschieten, op maandag na de 1e zondag in September (Kermismaandag)