Wetenswaardigheden

Het gilde heeft de afgelopen jaren, sinds de reactivering een aantal hoogtepunten gekend. Hieronder staan deze chronologisch weergegeven. 

1981
Jaar van reactivering.

1981
1e openbare geüniformeerde optreden b.g.v. het 12½ ambtsjubileum
van burgemeester P.A.C.C. van Hout.

1985
Kringgildenfeest en uitvoering van “Het Vendelconcertato” in samenwerking met Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout – Mariahout.

1985

Bouwen van de dorpspomp op de Heuvel in Lieshout.

  • Gebouwd door de gildebroeders;
  • Schenkt naast water soms ook bier;
  • De materialen zijn destijds aangeboden door Bavaria en de gemeente Lieshout.

1989
Onthulling van nationaal monument “De Mulder” met de uitvoering van “Het Vendelconcertato” bij molen “De Leest” aan de Molenstraat op woensdag 10 mei 1989 door Zijne Hoogheid prins Claus, beschermheer van de Vereniging “De Hollandsche Molen”.

1991
* 10 jaar reactivering, grote tentoonstelling in het gildehuis met de aanbieding van 3 zitbanken aan de gemeente Lieshout om de Heuvel te verfraaien.
* Meerdere malen Brabants Kampioen vendelen.

1996

Bouw Sint Servatiuskapel aan Ginderdoor.

  • Gebouwd door de gildebroeders en vrijwilligers;
  • Inwijding 16 november door bisschop Mgr. J.G.Ter Schure;
  • iedere 4e zondag in mei openluchtmis.

1996
Op 16 november b.g.v. de inzegening van de kapel werd het Sint Servatius gilde de Erepenning van de Gemeente Lieshout toegekend wegens bijzondere en algemene verdiensten aan de Gemeente Lieshout en haar inwoners.

Erepenning Gemeente Lieshout 1996

1997
Vrij gildefeest i.v.m. het 575 jaar bestaan.

1998
Door brand wordt het clublokaal op het schietterrein aan de Paalberg te Mariahout verwoest.

1999
Inrichting van het gildeterrein aan de Beemdkant te Lieshout.
Op 28 augustus was de symbolische ingebruikname van het nieuwe gildeterrein door plaatsing van hekwerk en poort door koningspaar Jan en Claartje Manders

2001
Voltooiing en ingebruikname van het gildeterrein en paviljoen Bomé op 5 mei door koningspaar Willem van Pelt en Sandra van de Vossenberg.
Op dit geheel ingerichte terrein kunnen onder optimale omstandigheden alle gildeactiviteiten plaatsvinden die bij een eeuwenoude vereniging gebruikelijk zijn.

Paviljoen anno 2001

2006
Het gilde viert 25 jaar na de reactivering dat zij op 3 januari 1981 voor het eerst sinds lange tijd geüniformeerd naar buiten trad. Van de 13 broeders van het eerste uur waren er nog 9 actief binnen het gilde. Twee broeders (Piet Vorstenbosch en Piet Brox) waren het gilde ontvallen en gildebroeder Jan van Vijfeijken was naar Australië geëmigreerd.

2011
2 Nieuwe schietmasten voor kruisboog.

2012
Organisatie vrije gildendag te Mariahout.

2014
Na een grondige verbouwing en uitbreiding de heropening van het paviljoen en het plaatsen van een mast voor het schieten met een luchtbuks op wip.

Paviljoen anno 2015

2015
Het gilde verkrijgt het eigendom van een schilderij met gildetafereel van schilder R. Pijnenburg “de gildemaaltijd”. Dit schilderij wordt permanent tentoongesteld in het Dorpshuis in Lieshout

2016
Het gilde heeft een herdenkingsplaquette gekregen voor het in herinnering houden van de overleden uniformdragers.

Herdenkings plaquette

2018

Tijdens de najaarsvergadering biedt echtpaar Arnold en Henny Bevers – v.d. Baar het gilde een schilderij aan uit een reeks van schilder Pijenenburg. Hiermee komt het gilde in bezit van een 2e exemplaar uit een reeks van 3.

2020

Wat in de 600 jarige bestaansgeschiedenis van ons Gilde een jubileumjaar moest worden werd een jaar met een zwarte rand, zonder feestelijke activiteiten. Sinds december 2019  verspreidde zich het zeer besmettelijke coronavirus (COVID-19) over de wereld. In februari 2020 werd in Nederland de eerste besmetting in onze provincie vastgesteld. Het virus kon ernstige luchtweg problemen veroorzaken en maakte vooral slachtoffers onder de ouderen en mensen met een onderliggende kwaal. De overheid moest drastische vrijheidsbeperkende maatregelen nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. Dit had grote gevolgen voor onze samenleving en ons jubileumjaar. Door deze coronapandemie werden alle na medio maart geplande jubileumactiviteiten geannuleerd of uitgesteld.

2021

Op zondag 19 september konden wij op ons gildeterrein aan de Beemdkant alsnog het wegens corona in 2020 uitgestelde VTBS toernooi organiseren. Tijdens dit verbroerderingsfeest  op deze zonnige herfstzondag, reikte burgemeester Frank van der Meijden ons namens Koning Willem-Alexander de Koninklijke Erepenning uit. In het najaar moesten de coronamaatregelen echter weer worden aangescherpt en ging het land in een lockdown tot in 2022.

Koninklijke Erepenning

2022

Op zaterdag 18 juni heeft het Gilde, bijna 2 jaar na de oorspronkelijke planning, monument “De Schutsboom” op het Servaasplein in Lieshout onthuld en dit als blijvende herinnering aan haar 600 jarig bestaan overgedragen aan de inwoners van Lieshout en Mariahout. Op deze zaterdag in juni kreeg het monument zijn voltooiing door het plaatsen van de kroon aan de top van de 16 meter hoge paal. Het was de bedoeling met deze activiteit het jubileumjaar in 2020 feestelijk af te sluiten.

Jaarlijks terugkerende evenementen:

  • Vlooienmarkt, 1e zondag in april;
  • Teerdag, op de zaterdag het dichtst bij 13 mei;
  • Openluchtmis bij de Sint Servatiuskapel, 4e zondag in mei;
  • Koningschieten, kermismaandag, na de 1e zondag in september;