Jan Merkelbach Collectie

In de 14e eeuw waren in Lieshout alleen broederschappen actief die zich in de 15e eeuw van lieverlee omvormden tot schuttersgilden. Sommige gilden beëindigden zelfstandig hun bestaan of gingen een fusie aan met een ander Lieshouts gilde.
Bekend zijn:

Geschiedenis gilden Lieshout

Door fusies gingen ook de gildeattributen van het éne naar het andere gilde over. Ook gingen daardoor veel attributen verloren of zijn kwijtgeraakt. Door het samengaan van het Sint Barbaragilde met het Sint Servatius gilde kwamen de attributen van het Sint Barbaragilde die nog resteerden in het bezit van ons gilde. De gildezaken uit vervlogen tijden vormen heden ten dage tezamen de zo genoemde ‘Jan Merkelbach Collectie’.
Deze collectie omvat het bewaard gebleven deel van de gildeattributen die in 1930 zijn opgekocht door Jan Merkelbach, toenmalig president (hoofdman) van het Sint Servatius Gilde. Met de opbrengst werden de hoog opgelopen kosten van een te uitbundig gevierd Vrij Gildefeest betaald.
Hierdoor kon een dreigend faillissement van het gilde worden voorkomen. Jan Merkelbach heeft de gildeattributen tijdens en na de oorlogsjaren zorgvuldig tot aan z’n dood in 1966 bewaard.
Hierna hebben zijn kinderen Gerard en Mien de zorg voor deze attributen overgenomen.
Na de reactivering van het gilde in 1980 werden meerdere pogingen ondernomen om de verzameling weer deel te laten uitmaken van de eigen attributen en zilverschat. In 2007 werd hiervoor een goede modus gevonden. Op 14 april 2007 werd de verzameling onder voorwaarden en onder de naam ‘Jan Merkelbach Collectie’ door de heer en mevrouw Merkelbach (Gerard en Mien) geschonken en overgedragen aan het Sint Servatius gilde. Het gilde is hierdoor eigenaar van de collectie geworden. Om de voorwaarden zoals toegankelijkheid voor de Lieshoutse gemeenschap te waarborgen, is het gebruik- en beheersrecht van de verzameling ondergebracht in ‘Stichting Beheer Jan Merkelbach Collectie’.

Jan Merkelbach Collectie Anno mei 2007