Vlooienmarkt.

 

Beste inwoners van Lieshout en andere belangstellenden,

Het Sint Servatius Gilde houdt haar vlooienmarkt op de 1e zondag in april in manege “D’n Perdenbak” aan de Provincialeweg 26 in Lieshout.

Vlooienmarktspullen kunt u kwijt bij Frans Manders.

Zaterdags voorafgaande aan de vlooienmarkt haalt het Gilde in de bebouwde kom van Lieshout huis aan huis de spullen op die u ons hiervoor aanbiedt.

Alvast hartelijke dankt .