Vlooienmarkt.

 

Beste inwoners van Lieshout,

De vlooienmarkt die het Sint Servatius Gilde gewoonlijk in het 1e weekend van april houdt, is in verband met de coronacrisis  wederom niet doorgegaan.  Onbekend is nog of deze eventueel later dit jaar  gehouden kan of zal worden.

DRINGEND verzoek:

Breng a.u.b. GEEN vlooienmarkt spullen naar Frans Manders en/of Mari Berkvens. Hun opslagruimten zijn vol; er kan niets meer bij.
Wij verzoeken u uw spullen aan te bieden als het gilde deze voor de eerstvolgende vlooienmarkt (in de bebouwde kom van Lieshout) komt ophalen.

Het gilde rekent op uw begrip en medewerking.

Blijf zoveel mogelijk gezond en sterkte in deze uitzonderlijk bijzondere tijd.