Vlooienmarkt.

 

Beste inwoners van Lieshout, Mariahout en andere belangstellenden,

Het Sint Servatius Gilde houdt haar vlooienmarkt op de 1e zondag in april in manege “D’n Perdenbak” aan de Provincialeweg 26 in Lieshout.

Zaterdags voorafgaande aan de vlooienmarkt haalt het Gilde in de bebouwde kom van Lieshout huis aan huis de spullen op die u ons hiervoor aanbiedt. In de week voorafgaande aan de vlooienmarkt ontvangen de bewoners van Lieshout en Mariahout hierover een flyer met nadere informatie.

Vlooienmarktspullen kunt u ook kwijt bij Frans Manders.

Alvast hartelijke dankt .