Vlooienmarkt.

 

Beste inwoners van Lieshout en andere belangstellenden,

Als de situatie het toelaat  houdt  het Sint Servatius Gilde op de 1e zondag in april 2022 weer een vlooienmarkt in manege “D’n Perdenbak” aan de Provinciale weg 26 in Lieshout.

Uw vlooienmarktspullen kunt u kwijt bij Frans Manders.

Op zaterdag, voorafgaande aan de vlooienmarkt  komt het Gilde in de bebouwde kom van Lieshout huis aan huis spullen ophalen die u hiervoor aanbiedt.

Alvast hartelijke dankt .