Opbouw

Vaak krijgen wij vragen uit hoeveel leden en/of broeders het bestaat, dit is voor ieder gilde anders omdat zij allen ‘autonoom’ bestaan (echter wel verenigd in  kringen en federaties)
Veel gildes hebben dus verschillende wijze van invulling hiervan, de een spreek over leden, een ander over broeders terwijl zij hetzelfde bedoelen.

Het Sint Servatiusgilde kent beide, dat wil zeggen, het gilde bestaat uit ongeveer 190 leden.
Een deel van deze leden is ge√ľniformeerd, waarbij er onder de uniformdragers nog twee verschillen zijn; wij kennen nog het ondersheid tussen sjerpdragers en gildebroeders. Een gildebroeder heeft zich ten overstaan van de Kerk en Hoofdman verbonden aan het gilde en heeft een specifieke taak.Sjerpdragers zijn personen die door een bijzondere verdienste deze titel verkregen hebben (aangewezen door de overheid). Zij dragen bijzondere tekens (een Sjerp, Hoed en zilver), zodat zij herkenbaar zijn.

In de onderstaande figuur is deze organisatie weergegeven, meer informatie over de verschillende Ledenis op de betreffende pagina te vinden. Voor informatie over de Functies geuniformeerden kun je op een andere pagina terecht (dit kan via het menu boven of de links hierboven).Teven is een overzicht opgenomen van de Keizer, Koning en Ere-Koning van de afgelopen jaren

Bestuursleden

Wilem van Pelt (staand midden)Staande Deken (Voorzitter) en Hoofdman
Gerard Verhoeven (staand rechts)Eerste Deken (Secretaris)
Bert van den Biggelaar (staand links)Tweede Deken (Penningmeester)
Frank van de Kam (zittend links)Deken (Bestuurslid)
Klaas van der Zanden (zittend rechts)Deken (bestuurslid)
Bestuur anno mei 2019

Overheid / Bestuursleden

De overheid (zoals een bestuur in de gildewereld wordt genoemd) van het gilde bestaat uit de Staande deken (voorzitter), Eerste Deken (secretaris), Tweede Deken (penningmeester) en 2 Dekenen. (Bestuursleden heten binnen het gilde Deken). De overheid bestuurt de gehele vereniging. 
Bij het Sint Servatiusgilde, worden deze gekozen tijdens een algemene ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. Aan het aantal ambtsperioden dat zij zitting nemen is geen maximum verbonden. Zij allen dragen een sikkelvormig schild met als inscriptie de bestuursfunctie, ter herkenbaarheid
In de onderstaande figuur staan deze personen weergegeven, met beknopt hun verantwoordelijkheden.

Bestuursleden en hun (beknopte) taken en verantwoordelijkheden anno jan 2019