Structuur

Vaak krijgen wij vragen uit hoeveel leden en/of broeders het gilde bestaat. Dit is voor ieder gilde anders omdat zij allen ‘autonoom’ bestaan (echter wel verenigd in  kringen en federaties)
Veel gildes hebben dus verschillende wijze van invulling hiervan, de een spreekt over leden, een ander over broeders terwijl zij hetzelfde bedoelen.

Het Sint Servatius gilde kent beide, dat wil zeggen, het gilde bestaat uit ongeveer 200 leden.
Een deel van deze leden is geüniformeerd, waarbij er onder de uniformdragers nog twee verschillen zijn; wij kennen nog het ondersheid tussen sjerpdragers en gildebroeders. Een gildebroeder heeft zich ten overstaan van de Kerk en Hoofdman verbonden aan het gilde en heeft een specifieke taak. Sjerpdragers zijn personen die door een bijzondere verdienste deze titel verkregen hebben (aangewezen door de overheid). Zij dragen bijzondere tekens (een Sjerp, Hoed en zilver), zodat zij herkenbaar zijn.

In de onderstaande figuur is deze organisatie weergegeven, meer informatie over de verschillende Leden is op de betreffende pagina te vinden. Voor informatie over de Functies geuniformeerden kun je op een andere pagina terecht (dit kan via het menu boven of de links hierboven).Teven is een overzicht opgenomen van de Overzicht Keizer & Koningen van de afgelopen jaren

Bestuursleden

Erik PrinsenStaande Deken (Voorzitter)
Gerard Verhoeven Eerste Deken (Secretaris)
Bert van den Biggelaar Tweede Deken (Penningmeester)
Frank van de Kam Deken (Bestuurslid)
Pierre Steegs Deken (Bestuurslid)

(foto bestuur)

Overheid / Bestuursleden

De ‘overheid’ zoals een bestuur in de gildewereld wordt genoemd bestaat bij ons gilde uit de Staande deken (voorzitter), Eerste Deken (secretaris), Tweede Deken (penningmeester) en 2 Dekenen. (Bestuursleden heten binnen het gilde Deken). De overheid bestuurt de gehele vereniging. 
Bij het Sint Servatius gilde worden de bestuursleden gekozen tijdens een algemene ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. Aan het aantal perioden dat zij zitting mogen nemen in het bestuur is geen maximum verbonden.
De bestuursleden dragen een sikkelvormig schild met inscriptie van de bestuursfunctie.
Hieronder staan onze bestuursleden met hun functie en verantwoordelijkheden.