Nieuwsberichten

Koningschieten Kermismaandag 2 september a.s.

Maandag na de eerste zondag in september is vindt het jaarlijkse Koningschieten plaats op het gildeterrein aan de Beemdkant te Lieshout. Het is altijd een lange dag want de gildebroeders gaan op het ontbijt bij het afgaande Koningspaar Piet en Annie van Lierop. Om 08:15 uur vertrekt het gilde van het gildeterrein naar het koningspaar. Na het ontbijt vertrekt het gilde om 09:30 uur naar het Gemeentehuis van Laarbeek voor de ontvangst om 10:00 uur door B & W. Hier wordt de Koningswijn gedronken. Om 10:45 uur vertrekt het gilde naar Lieshout voor de traditionele foto van het Koningspaar bij het schilderij van het Lieshoutse gilde van St-Servatius en St-Barbara van Reinier Pijnenburg uit 1922. Dit schilderij hangt in het Dorpshuis te Lieshout. Daarna bezoekt het gilde de plaatselijke horeca waarna de traditionele koffietafel om 12:30 uur plaats vindt. Om 13:45 uur vertrekt het gilde naar de Beemdkant, het gildeterrein. Om 14:00 uur is de aanvang van het Koningschieten 1e ronde voor alle mannelijke leden, waar zoals het schijnt veel kandidaten voor zijn i.v.m. het 600 jarig bestaan van het gilde volgend jaar in 2020. Bij de 2e ronde schieten alleen de gildebroeders of alleen de mannelijke leden. Dus spanning ten over. Na de schietrondes volgen de ceremoniën voor de nieuwe Koning en Ere-Koning. Rond de klok van 17:30 uur zal de frietwagen gearriveerd zijn en kan men op eigen kosten friet en/of snacks eten. Om 20:00 uur is de sluiting van het Koningschieten.

2019 februari

Na enkele weken van voorbereiding en testen is de nieuwe site live. de inhoud is grotendeels gelijk gebleven echter nu op alle media (computer, telefoon, tablet) goed te lezen, door automatische aanpassing aan het scherm. Ook gaat het bestuur vanaf nu “in the cloud” werken om de data op te slaan.