Reglementen · Reglement Koningschieten

1 - Reglement

1.1
Het koningsschieten op de vogel wordt gehouden volgens het reglement geweerschieten van kring peelland van de Noord Brabantse federatie van schuttersgilden.

1.2
De leiding van het koningschieten berust bij de schietcommissie van het Sint Servatiusgilde

2 - Datum en plaats

2.1
Het koningsschieten vindt ieder jaar plaats op de maandag na de eerste zondag in september (kermis maandag) op het gildeterrein paviljoen Bomé.

2.2
Ontvangst op het gemeentehuis zal plaats vinden om 10.30 uur.

2.3
Vanaf het gemeentehuis vertrek naar Lieshout, voor foto en koffietafel. Daarna vertrek naar gildeterrein paviljoen Bomé.

2.4
Om ± 14.00 uur begint het koningschieten voor koning onder de gildebroeders, die daadwerkelijk koning willen worden

2.5
Het tweede koningschieten voor ere koning vindt daarna plaats, voor de leden die erekoning wil worden. Aansluitend de Konings ceremoniën.

Als alles is voltrokken kunnen eventueel de toeschouwers nog op de puist schieten.
Uiterlijk 20.00 uur sluiting.

3 - Deelnemers

3.1
Aan het koningsschieten kunnen deelnemen alleen mannelijke leden van het Sint Servatiusgilde, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.Onder leden zijn hier te verstaan: gildeleden, gildebroeders en aspiranten daarvoor, ereleden, dekenen en beschermheren.

3.2
De deelnemers moeten nadrukkelijk de onder 5 en 6 omschreven verplichtingen aanvaarden.

4 - Koningschap

4.1
Bepalend voor het koningschap is het afschieten van het laatste stuk vogel, of van de vogel in één schot.

4.2
Indien de vogel wordt afgeschoten door een gildebroeder zal deze het koningschap aanvaarden, echter alleen met de daarvoor ingestelde ceremoniën.

4.3
Indien een ander lid de vogel afschiet zal hij het erekoningschap aanvaarden, wederom met de daarbij behoren de ceremoniën en verplichtingen.

5 - Verplichtingen van de koning

5.1
De koning dient aanwezig te zijn bij alle door de kring peelland georganiseerde gilde evenementen en bij alle gelegenheden, waarbij het gilde een vendelgroet of een demonstatie brengt. Bij het opluisteren van wereldlijke of kerkelijke plechtigheden behoort de koning te verschijnen.

5.2
De koning is verplicht een koningsschild te schenken dat uiterlijk moet worden aangeboden op de jaarvergadering na zijn aftreden. De waarde van een koningsschild zal ten minste tweehonderdvijftig euro bedragen. De nieuwe koning kan desgewenst een beroep doen op de geldmiddelen van het gilde tot een maximum van eenhonderdvijfentwintig euro.

5.3
De koning beheert het koningszilver en is verplicht dit te onderhouden.

6 - Verplichtingen van de erekoning

6.1
Het bestuur kan de erekoning: verzoeken het gilde mede te vertegenwoordigen bij evenementen of plechtigheden.

6.2
De erekoning is verplicht een koningsschild te schenken dat uiterlijk moet worden aangeboden op de jaarvergadering na zijn aftreden. De waarde van een ere-koningsschild zal ten minste tweehonderdvijftig euro bedragen. De nieuwe erekoning kan desgewenst een beroep doen op de geldmiddelen van het gilde tot een maximum van eenhonderdvijfentwintig euro.

6.3
De erekoning beheert het ere-koningszilver met dien verstande dat het bestuur kan vragen om het vest met de ere-koningsschilden ter beschikking te stellen aan een zilverdrager bij georganiseerde gilde evenementen.

7 - Ceremoniën

7.1
De koning wordt ’s morgens door het gilde van huis gehaald, als afscheid van zijn koningsjaar wordt er een vendelhulde gegeven.

7.2
Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis zal er afscheidskoningswijn worden geschonken. De hoofdman biedt de aftredende koning deze wijn aan in de koningsbeker. Nadat de beker opnieuw is ingeschonken zal hij de ronde doen onder de uniformdragers om ook hen van deze kostelijke drank te laten proeven.

7.3
Na de plechtigheid op het gemeentehuis, (zie verder 2.3 / 2.4)

7.4
Voordat het koningschieten kan beginnen zal het gilde de boom vrijen dit door driemaal rond de schutsboom te trekken. Dit om de boom te ontdoen van al het kwade en slechte van het afgelopen jaar. Aansluitend wordt de boom ingezegend door de kerkelijke overheid en wordt driemaal het onze vader gebeden.

7.5
Na deze ceremonie ontdoen de oud-koning en erekoning zich van hun koningsattributen en hangen deze op de daarvoor bestemde plaats bij de schutsboom. De koning verzoekt zijn koningin om haar attributen bij het koningszilver te hangen. Ook het vest met herdenkingszilver wordt bij de boom gehangen.

7.6
Hierna leest de hoofdman de verplichtingen voor, waaraan degenen moeten voldoen, die aan het koningsschieten deelnemen.

7.7
De hoofdman zal de overheden uitnodigen voor het eerste schot. Indien geen overheid aanwezig is zal het eerste schot gelost worden door de beschermheer. Het tweede schot zal door de hoofdman gelost worden. Het derde schot zal door de oud-koning gelost worden, indien oud-koning mee schiet voor het nieuwe koningsschap zal hij om de zeven schoten een vuurkans krijgen, dit om de mogelijkheid te scheppen het keizerschap te ververwerven.

7.8
Indien de vogel is afgeschoten zal de oud-koning de nieuwe koning vragen om voor het volgende jaar het Sint Servatiusgilde trouw te dienen. In geval van art. 4.3 zal de oude erekoning ditzelfde verzoek richten tot de erekoning. Tevens zal de oud-koning de nieuwe koning vragen of hij een koningin wil kiezen.

7.9
Nadat deze zaken geregeld zijn zal de nieuwe koning de handen wassen en over het gildevaandel lopen. Intussen wordt de intreekoningswijn ingeschonken en gezamenlijk gedronken.

8 - Tot slot

8.1
Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Dit reglement is geldig vanaf 5 maart 2012