Opbouw · Keizer, Koning en Ere-Koning

De afgelopen jaren (sinds 1981) heeft het gilde een aantal koningen gehad, zelf heeft het koningschieten geleid tot een Keizer. Hieronder een lijst met de koningen en jaartallen.

Keizer

1985    Frits Vorstenbosch

Koningen

1981     Piet Vorstenbosch
1982     Frits Vorstenbosch
1983     Frits Vorstenbosch
1984     Frits Vorstenbosch
1985     Ruud Mijnsbergen
1986     Ruud Mijnsbergen
1987     Toon Gevers
1988     Theo Gevers
1989     Ruud Mijnsbergen
1990     Mari Berkvens
1991     Gerard Verhoeven
1992     Ger van Pelt
1993     Piet Brox
1994     Mari Berkvens
1995     Jos Kuypers
1996     Sjaak Vorstenbosch
1997     Piet van de Burgt
1998     Jan Manders
1999     Cor Gruyters
2000     Willem van Pelt
2001     Cor van Vegchel
2002     Stefan van Vegchel
2003     Hugo Donkers
2004     Ad Donkers
2005     Ger van Pelt
2006     Stefan van Vegchel
2007     Frans Manders
2008     Stefan van Vegchel
2009     Theo Gevers
2010     Klaas van der Zanden
2011     Piet van de Burgt
2012     Frans Manders
2013     Ad Donkers
2014     Cor van Vegchel
2015     Peter Keursten
2016     Peter van der Burgt
2017     Peter van der Burgt
2018     Piet van Lierop

Ere-Koningen

1981     Jan Swinkels, beschermheer
1988     Ger van Pelt, gildelid
1992     Ruud Mijnsbergen, gildebroeder
1995     Theo Gevers, gildebroeder
1997     Louis Doomernik, ere-deken
1999     Jan Cardol, gildelid
2000     Jan Cardol, gildelid
2001     Klaas van der Zanden, gildelid
2002     Herman van Loen, gildelid
2003     Piet Swinkels, gildelid
2004     Klaas van der Zanden, gildelid
2005     Piet Swinkels, gildelid
2006     Piet Swinkels, gildelid
2007     Piet Swinkels, gildelid
2008     Piet Swinkels, gildelid
2009     Karel Berkhof, ere-deken
2010     Jan de Koning, gildelid
2011     Jan de Koning, gildelid
2012     Gerrit van Kaathoven, gildelid
2013     Gerrit van Kaathoven, gildelid
2014     Karel Berkhof, ere-deken
2015     Piet van Lierop, gildelid
2016     Chris de Hoog, gildelid
2017     Harrie van de Weijer, gildelid
2018     Pierre Steegs, gildelid