Nieuws · Nieuws Archief · Nieuws 2015

 

28 November de grens over

Jaarlijks in het najaar verleent de "nobele Orde van de Papegay" te Antwerpen, als orde van verdiensten, eretekens aan gildebroeders die zich door hun houding hebben ingezet voor het gilde of schutterijen in het algemeen.

Voor hoofdman Toon Gevers, die vanaf de heroprichting in 1981 de kar heeft getrokken van het Sint Servatius gilde viel de eer te beurt om een ere-teken in ontvangst te nemen. Mocht Toon op 24 oktober 2008 een bronzen medaille met de bronzen papegay in ontvangst nemen, nu werd hij benoemd tot officier.

Dit was voor het gilde een mooie gelegenheid om af te reizen naar Antwerpen. Na 1,5u in de bus te hebben gezeten konden de gildebroeders en hun partners de benen strekken. Er stond een straffe wind, maar hierdoor lieten de vendeliers zich niet kennen. Een vendelgroet voor het gilde die het organiseerde werd door een groot aantal toeschouwers met aandacht gevolgd, het applaus was dan ook groot voor de brabantse kampioenen.

Na enkele horecagelegenheden te hebben bezocht en een troost te hebben uitgebracht aan de nieuwe officier keerde het gezelschap terug naar Lieshout waar de stamp met worst klaar  stond om verorberd te worden. Hier stond Toon nog een verrassing te wachten. De harmonie was aangetreden om een serenade te brengen, als blijk van waardering.

Op zondag moest het gilde ook in actie komen in verband met 2 gouden bruidsparen. De familie Kweens werd in de stromende regen verrast door een vendelhulde. Daarna was het de beurt aan de familie Franke. Het weer was intussen een beetje opgeklaard wat voor de vendeliers een stuk aangenamer was. Het was een druk maar een gezellig weekend en voor Toon zeer speciaal.

Op de foto Toon Gevers met op zijn borst de onderscheiding die hij eerder op de dag in ontvangst had genomen.

 

21 November Lieshout eert gildeheer Floris van der Putt

Het Sint servatius gilde uit Lieshout stond zaterdag 21 november om 11:45 klaar om Floris van der Putt te eren met zijn 100ste verjaardag. Dit deden ze door bij het graf een vendelhulde te brengen.

Het hele jaar door zijn er al activiteiten georganiseerd ter nagedachtenis aan de pastoor, die op 21 november 1915 in Eindhoven is geboren.

Floris was niet alleen pastoor, ook was hij vooral musicus. Hij schreef en componeerde liturgische liederen. Ook componeerde hij volksliederen, waaronder "Toen de hertog Jan kwam varen" kwam uit zijn pen.

Zondag ging het gilde naar Den Bosch om de heilige mis in de Sint Jan op te luisteren.

Zaterdag 21 november  had het gilde nog een activiteit in het dorpshuis waar het schilderij hangt, met een afbeelding van het Sint Servatius gilde. Om 13:00 werd het schilderij uit handen van wethouder Joan Briels overgedragen van het Sint Servatius gilde, die dat graag in eigendom wilde hebben. Het schilderij dat geschilderd is door R. Pijnenburg heeft jaren in het voormalig gemeentehuis van Lieshout gehangen.

 

11 November Uitwisseling met Gerwen

Al valt Gerwen buiten kring Peelland, toch was dit voor de schutters van het Sint servatius gilde uit Lieshout geen bezwaar om daar eens te gaan schieten.

Het was heel anders dan anders, schieten de Lieshoutse broeders thuis met een 6mm geweer, en soms met een kruisboog op de wip, nu moesten ze aan de bak met een kruisboog om vlak te schieten. Toch brachten ze het er nog niet zo slecht van af, er was geschoten met een percentage van 72% wat voor de Lieshoutse schutters nog niet zo slecht was. De wisselbeker kwam echter wel in handen van de Gerwense schut. We zullen eens kijken wat de broeders uit Gerwen in Lieshout presteren.

 

17 oktober Lieshout huldigt jubilarissen

Zaterdag 17 oktober was het druk in paviljoen Bomé aan de Beemdkant te Lieshout. Dit naar aanleiding van 2 leden die beide 25 jaar gildebroeder waren.

Frans Manders is op 30-10-1986 lid geworden van het gilde. Na 4 jaar de kat uit de boom te hebben gekeken is hij op de teerdag van 1990 geinstalleerd als gildebroeder. Frans was een goede aanwinst bij de tamboers. Hij wist iedereen te verrassen, toen hij een natuurgetrouwe kopie had gemaakt van een houten trom uit 1612, en deze aan het gilde schonk. Later is hij in het bestuur gekomen en is nu voorzitter.

Stefan van Vegchel is als 11-jarige met vader Cor meegekomen en begonnen als jeugdvendelier. Met zijn 18 jaar is Stefan, even als Frans, op de teerdag van mei 1990 geinstalleerd als gildebroeder. Stefan heeft als vendelier met de groep vele prijzen behaald. Maar ook individueel wist hij prijzen te behalen. Met instemming van de gildebroeders neemt hij de commandantstok over van vader Cor.

De volgende generatie dient zich alweer aan, want zoon Stijn heeft als jeugdvendelier al vele prijzen gewonnen. Hij verraste vader Stefan door, voor de eerste keer als tamboer mee te trommen.

 

5 Oktober Lieshout zit aan de bok

Maandag 5 oktober stond het Sint Servatius gilde om 18:00uur klaar bij de brouwerijcafé te Lieshout om acte préséance te geven bij gelegenheid van het aanslaan van het eerste vat bokbier.

Al was het vroeg op de avond, de meeste gildebroeders waren aanwezig om dit jaarlijks terug kerend evenement bij te wonen.

Nadat Pater Wester het vat had gezegend, bracht het gilde een vendelgroet voor alle aanwezigen. Toen was het tijd om het vat aan te slaan, middels een houten hamer werd een ferme klap tegen de tapkraan gegeven, waarna het kostelijk gerstenat rijkelijk vloeide. Het bier smaakte voortreffelijk zo ook de hapjes die werden geserveerd. De hoofdman Toon Gevers zag kans om het laatste glas uit het vat te wringen. Daarna werd er in het café nog flink nagepraat.

 

26 september Gilde brengt bezoek aan kruis

Zaterdag 26 september bracht het gilde een bezoek aan het parkje achter het wooncentrum Franciscushof te Lieshout waar een aantal buurtgenoten een kruis hadden geplaatst, wat lang geleden op het kerkhof had gestaan.

Na inzegening door Pater Wester werd er door het gilde nog een vendelhulde gebracht, wat door omstanders zeer gewaardeerd werd.

Hierna moest het gilde snel vertrekken, want ze hadden nog een vendelhulde te brengen, en wel bij familie van de Broek in verband met hun gouden bruiloft. Na de vendelhulde was het gilde blij verrast, Cor overhandigde aan de voorzitter een zilveren schild als aandenken aan deze dag. Hij vertelde, dat hij een traditie voort wou zetten, want zijn vader had 30 jaar geleden ook een schild geschonken ter ere van zijn 50 jarig huwelijksjubileum.

 

20 september Federatie tournooi

Tijdens de federatie kampioenschappen bij het Sint Sebastiaan gilde te lage mierde kon het Sint Servatius gilde uit Lieshout weer verschillende prijzen mee naar huis nemen.

Of het aan het mooie weer, of aan het vele uren oefenen is niet te zeggen, maar de vendeliers lieten zien dat ze bij de beste behoren.

Frank van de Kam behaalde een eerste prijs in de klasse B. Peter van de Burgt kwam als 2e uit de bus in de klasse C.

In de klasse jeugd t/m 12 jaar liet Stijn van Vegchel zien dat hij de beste was.

De groep bestaande uit de vendeliers: Jan van de Laar, Frank van de Kam, Peter van de Burgt, Willem van Pelt met als Tamboer Gerrit van Kaathoven en Cor van Vegchel als commandant wisten een 2e prijs in de wacht te slepen.

 

13 September Bestaan 60 jaar KBO

Voor Peter en Jo Keursten was het even wennen. Na een week als koningspaar van het Sint Servatius gilde hadden ze het eerste officiele optreden.

Het gilde was uitgenodigd om samen met de KBO de heilige mis te verzorgen.

De KBO Lieshout vierde namelijk het 60-jarig bestaan van het vereniging.

Voorafgaand aan de mis stond harmonie Sint Caecilia klaar om een serenade te brengen. Daarna bracht het gilde een vendelgroet aan het bestuur en de leden van de KBO.

Na de vendelhulde ging het gilde met de KBO leden naar het dorpshuis, Voorafgegaan door de harmonie. Hier nam het gilde afscheid om bij Café BBC een consumptie te nuttigen die werd aangeboden door de KBO. Bij het Sint Servatius gilde is het gebruikelijk dat het koningspaar als eerste naar binnen gaat, degene die voor het koningspaar naar binnen gaat is verplicht een rondje te geven. Als je al 23 jaar de koning voor laat gaan is het wennen om nu als eerste te gaan. Maar na een kleine aarzeling zette Peter resoluut de eerste voet over de dorpel.

Daarna was het nog een gezellig samen zijn.

 

7 september Nieuwe koning

Kermismaandag is voor het Sint Servatius gilde uit Lieshout een belangrijke dag. Dit is de dag dat het gilde gaat schieten voor een nieuwe koning.

De dag begon al vroeg want de broeders met hun partners waren uitgenodigd bij het nog zittende koningspaar Cor en Toos van Vegchel voor een ontbijt. Na een laatste vendelhulde door de vendeliers was het tijd om te gaan genieten van een heerlijk en goed verzorgd ontbijt.

Na het ontbijt werd er koers gezet naar het gemeentehuis waar de gildebroeders genoten van een glaasje wijn dat aangeboden werd door de gemeente. Bij deze gelegenheid nam de keizer Frits Vorstenbosch het woord. Hij vertelde dat hij in 1982-1983-1984 zich tot koning had geschoten, en daarom in 1985, na 3 maal achtereen koning te zijn geweest, werd benoemd als keizer van het Sint Servatius gilde.

Dit was nu 30 jaar geleden, en was een mooie gelegenheid om iets aan te bieden. Dit deed hij in de vorm van een paar zakken bloembollen die hij overhandigde aan Wim en Mieke Migchels die samen al jaren zorgen dat het Sint Servatius plein er picobello bij ligt.

Na het bezoek aan het gemeentehuis stond het bezoek aan de horeca in Lieshout op het programma. Tussendoor werd er nog even gestopt om een foto te maken van het koningspaar bij het schilderij van Reinier Pijnenburg.

Na een goed verzorgde koffietafel bij 't Cafe van Lieshout, trok het gilde naar de Beemdkant alwaar het koningschieten plaats vond. Er waren 3 gildebroeders die een gooi deden naar het koningschap. Bij het 61e schot kwam door toedoen van Peter Keursten de vogel naar beneden. Dit was voor Peter de 23e keer dat hij mee schoot. Voor het gilde is het extra leuk dat ze weer een koning hebben die het nog niet is geweest.

Na he koningschieten werd er door de overige leden geschoten voor de titel ere-koning. Na een felle strijd onder de 5 schutters was het uiteindelijk Piet van Lierop die bij het 132e schot zich een jaar ere-koning mag noemen van het Sint Servatius gilde. Na alle plichtplegingen werd er onder de aanwezigen nog geschoten voor de kermiskoning/koningin. Bij het 78e schot haalde Thea Schrama na een goed gericht schot de vogel naar beneden.

En zo kwam er na enkele uurtjes samen te hebben doorgebracht een eind aan het koningschieten 2015. Op de foto het kersverse koningspaar Peter en Jo Keursten en ere-koning Piet van Lierop, op de achtergrond hoofdman Toon gevers.

 

30 Augustus Over de Grenzen

Voor een aantal leden van het Sint Servatius gilde was het een druk maar geslaagd weekend. Zij hadden deelgenomen aan het Europees koningschieten te Peine (Duitsland).

De meeste broeders waren vrijdags neergestreken op een camping 8 kilometer van het feestterrein. De campingbeheerder was zo vriendelijk geweest om als taxi te fungeren zodat de broeders gerust een pilsje konden nuttigen, hier werd dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt.

Onder het genot van een biertje werd met vele broeders uit verschillende landen een praatje gemaakt.

Zaterdag was de dag dat de honderden gildes hun koning aanmoedigden om zo hun koning naar het Europees niveau te tillen. Uiteindelijk werd een koning uit Oostenrijk de koning der koningen. Daarna was het koningsbal waar veel werd verbroederd.

Zondag stond in het teken van de optocht waar duizenden gildebroeders aan deelnamen oa uit Nederland, Belgie, Duitsland, Polen, Zweden, Finland, het was een kleurrijk geheel. Vooral de gildebroeders uit de oostblok landen droegen prachtige kleren. Maar ook de broeders uit Lieshout moesten regelmatig met een schone op de foto, wat ze maar al te graag deden.

Over 3 jaar is het korter bij huis, dan word het Europees koningschieten georganiseerd in Neer (Limburg). En ook dan zijn onze broeders weer van de partij, want dit is een evenement dat je niet mag missen. Op de foto Lieshoutse gildebroeders tijdens de optocht in peine.

 

24 Mei Openluchtmis

Openluchtmis bij Sint servatiuskapel

Zondag 24 mei was het gilde aanwezig bij de openluchtmis bij de Sint servatiuskapel op het Ginderdoor.

Deze mis die werd voorgegaan door pater Arie Wester en broeder Josef trok vele belangstellenden. Het gilde had ruim 120 zitplaatsen gecreëerd, die allemaal bezet waren.

Na de mis was het nog een gezellig samenzijn bij de handboogvereniging. Onder het genot van een kopje koffie werd er nog flink nagepraat.

 

22 Mei Vendelhulde

Sint servatius gilde brengt vendelhulde bij een broeder

Het Sint servatius gilde uit Lieshout bracht op vrijdag 22 mei een vendelhulde bij de Bavaria. Dit naar aanleiding van werknemer Ad Donkers, die na 47 jaar trouwe dienst, het bedrijf vaarwel zegde, om te gaan genieten van zijn welverdiende rust.

Ad is sinds de heroprichting in 1981 gildebroeder bij het gilde, maar hij is al lid vanaf 1 januari 1968. Vele jaren is hij secretaris van het gilde geweest, waarbij hij altijd de helpende hand van zijn vrouw Erna achter zich had.

Het afgelopen jaar is Ad gestopt met vendelen, wat hij vanaf 1981 heeft gedaan. De laatste jaren heeft hij samen met zijn zoon Hugo, zich meer en meer toegelegd op het opleiden van vendeliers, vooral de jeugd heeft zijn aandacht.

Het gilde wenst Ad en Erna nog vele fijne jaren omringd door kinderen en kleinkinderen.

 

10 Mei Teerdag

Sint servatius gilde Lieshout viert patroonsdag

Het was zaterdagmiddag 13:45 toen het gilde uit Lieshout vanaf paviljoen Bomé naar de kapel trok, om daar een mis bij te wonen ter ere van de patroonsheilige Sint servatius.

Het gilde viert de teerdag altijd op de zaterdag het dichtst bij de 13e mei, de sterfdag van Sint servatius.

Na de mis, die voorgegaan werd door pater Wester en broeder Jozef, nam vaandeldrager Jos Kuijpers de eed van trouw af aan het kerkelijk gezag. Ondanks de straffe wind zag Jos toch kans om het vaandel rond te draaien, wat op zich al een hele prestatie was.

Bij terugkomst bij het paviljoen stond de koffie klaar met een lekker stuk vla. Het doet het gilde goed dat er steeds meer leden zijn die het paviljoen weten te vinden.

Na de koffie werd het tijd voor het kruisboog schieten. Als eerste waren de vrouwelijke leden aan de beurt. Uiteindelijk was het Thea Schrama die als winnaar uit de bus kwam. Van de jeugd was Stijn van Vegchel de sterkste. Aankomend tamboer Gerrit van Kaathoven (hij zit in zijn proefjaar) bleek de sterkste van de overige gildebroeders.

Na het schieten was het zover dat de honger gestild kon worden, middels een perfect georganiseerde barbecue. Het gilde kan terug kijken op een geslaagde dag.

 

2 Mei Vendelhulde

Sint servatius gilde brengt vendelhulde aan gouden bruidspaar

Het Sint servatiusgilde bracht zaterdag 2 mei een vendelhulde aan het gouden bruidspaar Jo en Harrie Heesakkers.

Om 19:15 stonden de gildebroeders aangetreden bij het buurthuis in Mariahout. Ze moesten nog even wachten op een telefoontje van zoon John die alles in goede banen leidde. Er was namelijk afgesproken dat de vendelhulde, die plaats vond bij restaurant "De Pelgrim", zou zijn tussen het hoofd- en nagerecht. Dat we nog even moesten wachten had ook te maken met het feit dat we niet wilden storen bij een viering bij de grot. Om 19:30 vertrokken we naar "De Pelgrim" voor de vendelhulde, die voor het bruidspaar als een grote verrassing kwam.

Na de hulde werd het gilde uitgenodigd om gezamenlijk het glas te heffen, daarna zijn ze met slaande trom vertrokken richting het buurthuis. Deze vendelhulde brengt het gilde aan 50- en 60-jarige bruidsparen in Lieshout en Mariahout mits ze op de hoogte gebracht worden.

19 april kringwedstrijd wipschieten

Kringwedstrijd wipschieten bij Sint servatius gilde Lieshout

Dit gilde treffen is elke keer weer voor de schutters een verbroedering. Er werd op verschillende onderdelen geschoten waaronder: de vrije hand, personeel, bejaarde, puistschieten.

De volgende prijzen werden door het Lieshoutse gilde behaald:

Jos Kuijpers eerste prijs vrije hand.

Ruud Mijnsbergen eerste prijs bejaarde.

Gerard van de Linde behaalde in dezelfde categorie een 2e prijs.

Frits Vorstenbosch wist twee prijzen in de wacht te slepen bij het puistschieten.

Zo zie je maar weer dat het Lieshoutse gilde meer kan dan alleen vendelen.

 

18 april bezoek bij koningspaar

Sint servatius gilde Lieshout gaat op bezoek bij hun koning

Zaterdag 18 april gingen de gildebroeders van het Sint servatius gilde op bezoek bij het koningspaar Cor en Toos van Vegchel om een vendelhulde te brengen ter ere van Cor zijn verjaardag.

Na wat opstartproblemen konden de vendeliers laten zien dat ze de prijs van Brabants kampioen echt verdienden. Na de vendelhulde bood Cor, zoals gebruikelijk bij het gilde een zilveren schild aan. Na het officiele gedeelte bleef het gilde en hun partners nog enkele uren napraten. Echter niet al te lang want zondag stond er op de beemdkant te Lieshout een kringwedstrijd wipschieten op het programma.

 

4 april Vendelhulde

Sint servatius gilde bracht vendelhulde aan een van haar leden

Zaterdag 4 april bracht het sint servatius gilde uit lieshout een vendelhulde aan hun zeer gewaardeerd lid Jan Corsten uit Mariahout.

Jan die al jaren lid is van het gilde, mocht uit handen van wethouder Theo Briels een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen, voor zijn jarenlange inzet bij harmonie Sint Cecilia uit Lieshout. Jan is 30 jaar commissaris van de harmonie, ook is hij 28 jaar bestuurslid en 26 jaar bestuurlid in de activiteitencommissie. Ook is Jan een van de oprichters van de blaaskapel de Grottendorfers uit Mariahout. Deze kapel die ontstaan is uit alleen maar leken, op muziek gebied, is onder leiding van Piet Dienders uitgegroeid tot een clubje muzikanten die de sterren van de hemel blazen. Jan blaast er zelf ook zijn partij in mee met de tuba.

Het gilde wenst Jan en familie van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding.

Op de foto Jan Corsten met zijn vrouw Toos omringd door gildebroeders.

 

28 maart Bezoek ere-koning

Sint servatius gilde bracht bezoek aan ere-koning

Het Sint servatius gilde uit Lieshout bracht zaterdag 28 maart een bezoek aan de ere-koning Karel Berkhof, dit in verband met zijn 76ste verjaardag.

Karel die binnen het gilde sjerpdrager is, heeft zijn sporen verdiend door er voor te zorgen dat het zilver, dat de familie Merkelbach jaren heeft bewaard en onderhouden, onder te hebben gebracht in een stichting. Dankzij de familie Merkelbach kan het gilde tijdens tentoonstellingen pronken met zeer oud zilver.

Ook heeft Karel zijn sporen verdiend binnen kring Peelland. Zo is hij al verschillende jaren betrokken bij het tot stand komen van het boekje de Gildetrom, dat 4 maal per jaar wordt uitgebracht.

Het was de bedoeling om voor Karel een vendelhulde te brengen, maar door het slechte weer is dat verschoven naar een later tijdstip.

Het gilde heeft wel een toost uitgebracht op zijn verjaardag. Ook mocht het gilde een zilveren schild in ontvangst nemen dat Karel had laten maken.

De kleinkinderen van Karel zorgde er intussen voor dat de gildebroeders en zusters werden voorzien van hun natje en droogje. Het waren een paar leuke uurtjes.

Op de foto links voorzitter Frans Manders, rechts Karel Berkhof die vol trots zijn schildje aanbied.

 

10 Januari afscheid van beschermheer

Sint servatiusgilde neemt afscheid van beschermheer

Zaterdag bracht het Sint servatius gilde uit Lieshout de laatste eer aan hun overleden vriend en beschermheer de heer Loek Swinkels.

Loek was ook jaren voorzitter van Kring Peelland. Ook zat hij in het bestuur van de EGS (Europese Gemeenschap historische Schuttersgilde).

Om 09:00 verzamelde het gilde zich bij het paviljoen aan de Beemdkant om gezamenlijk te vertrekken naar Café de Koekoek, waar al 150 gildebroeders van Kring Peelland aanwezig waren. Ook het federatiebestuur en de afgevaardigden van EGS waren aanwezig.

Om 10:30 stond iedereen opgesteld om Loek met familie op te halen, ook de genodigden die samen waren gekomen bij de Bavaria Brouwerij Café sloten aan om gezamenlijk te vertrekken naar de Sint servatius kerk, waar de de afscheidsmis plaats vond.

De afscheidsdienst stond in geheel in het teken van het gilde. Het gildekoor uit Heeswijk onder leiding van de heer Habraken verzorgde de liturgische gezangen. Het deed gilde heer Pater Wester en broeder Jozef goed te zien dat de kerk goed gevuld was met genodigden en belangstellenden.

Na de mis gingen de genodigden naar hert kerkhof om gezamenlijk afscheid te nemen van Loek. Het deed de familie zichtbaar goed dat zoveel mensen het gure weer trotseerden om loek een laatste groet te brengen.

Na de uitvaart was er nog gelegenheid om met de familie te genieten van een broodje en koffie. Het gilde had gezorgd voor een waardig afscheid, waar zelfs het bestuur van de EGS onder de indruk was.