Geschiedenis · Hoogtepunten

Het gilde heeft de afgelopen jaren, sinds de reactivering een aantal hoogtepunten gekend. Hieronder staan deze chronologisch voor weergegeven.
 
1980     Jaar van reactivering
1981   1e optreden naar buiten b.g.v. het 12 1/2 ambtsjubileum van Burg. P. van Hout
1985   Kringgildenfeest en uitvoering Vendelconcertato in samenwerking met Harmonie Sint Caecilia
1985   Het bouwen van de dorpspomp
  • Gebouwd door de gildebroeders
  • Schenkt naast water soms ook bier
  • De materialen zijn destijds aangeboden door Bavaria en de Gemeente Lieshout
1989   Onthulling van het beeld ‘de Mulder’ uitvoering Vendelconcertato en een persoonlijke ontmoeting met Zijne Hoogheid prins Claus
1991   10 jaar reactivering, grote tentoonstelling in het gildehuis met de aanbieding van 3 zitbanken aan de Gemeente Lieshout om de Heuvel te verfraaien. Meerdere malen Brabants kampioen vendelen.
    Bouw Sint Servatiuskapel aan het Ginderdoor.
  • Gebouwd door de gildebroeders en vrijwilligers
  • Op 16 November ingewijd door Mgr. Ter Schure
  • Iedere 4e zondag in Mei wordt een openluchtmis gevierd.
1996  

Erepenning toegekend aan Gilde St. Servatius wegens bijzondere en algemene verdiensten aan de Gemeente Lieshout en de inwoners
b.g.v. de inzegening van de Ginderdoor-kapel 16 Nov.

1997   Vrij gildefeest i.v.m. het 575-jarig bestaan
1998   Brand verwoest clublokaal op schietterrein aan de Paalberg te Mariahout
1999   Inrichting gildeterrein aan de Beemdkant
2001  

Voltooiing en ingebruikneming (opening op 5 mei) van het eigen gildeterrein. Op een dan geheel ingericht terrein kunnen, onder optimale omstandigheden, alle gilde activiteiten plaats gaan vinden welke de 21e eeuw ook aan een eeuwenoude vereniging zal stellen.

2006   25 jaar na de re-activering, het gilde viert dit jaar dat zij op 3 Januari 1981 voor het eerst sinds lange tijd geüniformeerd naar buiten trad. van de 13 broeders van het eerste uur zijn er nog steeds 9 actief binnen het gilde. Twee broeders zijn het gilde in de afgelopen jaren ontvallen, Piet Vorstenbosch en Piet Brox. En gildebroeder, Jan van Vijfeijken is geëmigreerd naar het verre Australië. Thans bestaat het geüniformeerd gilde uit 23 broeders een jeugdlid en 5 sjerpdragers.
Jaarlijks terugkerende hoogtepunten zijn de teerdag (op de zaterdag het dichtst bij 13 Mei), openluchtmis bij de kapel (4e zondag in Mei) en het koningschieten (maandag na de eerste zondag in September (Lieshout kermis)).
2011   2 nieuwe schietmasten voor kruisboog
2012   Gildedag Lieshout
2014  

Heropening paviljoen, na een grondige verbouwing en uitbereiding, tevens is een schietmast geplaatst voor het scieten met een luchtbuks op wip

2015  

Het gilde verkrijgt het eigendom van een schilderij met gildetafereel van schilder R. Pijnenburg

 

2016  

Het gilde heeft een herdingkingsplaquette gekregen voor het het in herinnering houden van overleden uniformdragers

 

   

Jaarlijks terugkerende hoogtepunten:

  • Teerdag, op de zaterdag het dichtst bij 13 Mei
  • Openluchtmis bij de Sint Servatiuskapel, 4e zondag in Mei
  • Koningschieten, op maandag na de 1e zondag in September (Kermismaandag)